Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Strateski Try Man

Essay by   •  December 19, 2016  •  Dissertation  •  802 Words (4 Pages)  •  821 Views

Essay Preview: Strateski Try Man

Report this essay
Page 1 of 4

4. Storitvena in izdelčna cenovna strategija

V tem delu seminarske naloge bomo predstavili storitveno in izdelčno cenovno strategijo izbrane blagovne znamke – Fitline Studio.

4.1 strategija razvoja ponudbe, izboljšav izdelka in asortimana

Fitline Studio je blagovna znamka, ki deluje v okviru podjetja Zian d.o.o. Blagovna znamka je na trgu od leta 2010 in deluje pod vodstvom mlade slovenske ekipe, katerim zagon za uspešno delovanje daje želja po ustvarjanju butične ponudbe na področju fitnes industrije.  

Danes internet in njegova obsežna uporaba premikata meje tudi v fitnes industriji, kar spreminja tudi cilje Fitline Studia. Podjetje s svojo blagovno znamko želi razviti svojo obstoječo ponudbo in omogočiti uporabo njihovih storitev na širšo množico. Podjetje želi vstopiti v svet interneta in tako do leta 2018 postati vodilni v Sloveniji na področju tako imenovane »on-line vadbe«.

Butična ponudba, izobraženo in usposobljeno osebje na področju nutricionizma ter fitnes vadbe, ter visoka motiviranost vseh zaposlenih omogoča Fitline Studiu nemoteno izvajanje visokokakovostne storitve. Vse te značilnosti poudarjajo edinstvenost in kakovost, ki jo studio ponuja, vse to pa bo preneseno tudi na on-line ponudbo, ki bo prav tako imela poudarek na osebnem pristopu in kvaliteti storitve.

Podjetje bo za zgled delovanja on-line ponudbe delovalo po načelih ameriške fitnes industrije, ki je bolj napredna in zelo kakovostna. Podjetje bo svojo širitev v svet interneta omogočilo s pomočjo ustvarjenega Fitline.si kanala na spletni strani YouTube (www.youtube.com). Potencialne stranke bodo preko spleta naročile naročnino na kanal, jo plačale in s tem jim bo omogočen vstop v virtualni Fitline Studio, kjer bodo objavljeni posnetki vaj, treningov in nasvetov glede prehrane, motivacije in same izvedbe treningov prav tako pa bo na voljo »live streaming« kjer bodo stranke storitev spremljale v živo.

Podjetje bo še vedno storitve prodajalo s ponudbo pisne garancije o uspehu, s katero bo zmanjšalo kupčevo zaznano tveganje s tem pa bodo tudi sporočili, da je tudi on-line storitev, tako kot tista v studiu, visokokakovostna.

4.2 Cenovna strategija in cenovne taktike

Podjetju predlagamo določitev cen s pomočjo kombinacije tehnike določanja cen na podlagi trenutnih cen na trgu ter s pomočjo psihološkega oblikovanja cen. S slednjo lahko podjetje postavi nekoliko višjo ceno, saj veliko kupcev uporablja ceno kot kazalec kakovosti (Kotler, 2009), ker pa je storitev po našem mnenju že kakovostna, z višjimi cenami kupci nebi izgubili nič, medtem ko bi podjetje imelo več dobička, s katerim bi lahko pokrili vse fiksne in variabilne stroške.

Cilj podjetja je pridobiti nove stranke in obstoječe zadržati, zato si podjetje želi razviti tudi način kako bi stranke zadržali in del svojega dohodka spremeniti v fiksen (reden priliv s stani strank). Z razvojem spletnega portala bi podjetje lahko ustvarilo možnost članstva tako za aktivne kot tudi neaktivne člane. S tem bodo večali dodano vrednost sami storitvi, osebnemu in on-line trenerstvu, ter se predstavili kot bolj kakovostna in prestižna storitev z veliko dodano vrednostjo.

4.3 napoved prodaje in prihodkov

Poleg že obstoječe ponudbe individualne vadbe, skupinske vadbe, vadbe v paru in kombiniranega programa, bi podjetje Zian d.o.o. novo storitev, on-line osebno trenerstvo, prodajalo v treh različnih paketih in sicer: Mini, Midi in Maxi. Paketi bi se med seboj razlikovali glede na omejeno časovno dostopnost, število videoposnetkov ter število ur »osebnega« kontakta z izbranim trenerjem.

  1. Mini on-line osebni trener

Predvidena cena: 9,99€/mesec

Paket vključuje: neomejen dostop do video treningov

  1. Midi on-line osebni trener

Predvidena cena: 29,99€/mesec

Paket vključuje: neomejen dostop do video treningov, video nasveti – nutricionizem – omejen dostop (5x mesečno), on-line knjižica receptov

...

...

Download as:   txt (5.7 Kb)   pdf (90.2 Kb)   docx (10.5 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2016, 12). Strateski Try Man. Essays24.com. Retrieved 12, 2016, from https://www.essays24.com/essay/Strateski-Try-Man/73000.html

"Strateski Try Man" Essays24.com. 12 2016. 2016. 12 2016 <https://www.essays24.com/essay/Strateski-Try-Man/73000.html>.

"Strateski Try Man." Essays24.com. Essays24.com, 12 2016. Web. 12 2016. <https://www.essays24.com/essay/Strateski-Try-Man/73000.html>.

"Strateski Try Man." Essays24.com. 12, 2016. Accessed 12, 2016. https://www.essays24.com/essay/Strateski-Try-Man/73000.html.