Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Business Ethics

Essay by   •  November 9, 2010  •  665 Words (3 Pages)  •  2,858 Views

Essay Preview: Business Ethics

Report this essay
Page 1 of 3

Kommunikбciу az ьzleti tбrgyalбson...

Az elmÑŠlt mбsfйl йvben volt szerencsйm rengeteget olvasni a kÑŒlцnbцzÑ... orszбgok tбrgyalбsi stнlusбrуl, йs ÑŠgy gondoltam, hogy hasznos lehetne, ha цsszekцtnйm a kellemeset a hasznossal йs itt, ebben a hбzi dolgozatban rendszereznйm az eddig olvasott informбciуkat.

AlapvetÑ...en az EgyesÑŒlt Ð'llmok йs Anglia lenne az a kйt orszбg, amirÑ...l bÑ...vebben fogok нrni, de emlнtйst teszek mйg az olasz йs francia tбrgyalбsi attitÑ‹drÑ...l is.

...az EgyesÑŒlt Ð'llamokban

„Shoot first; ask questions later" - ezzel a mondattal lehet leginkбbb jellemezni az amerikai tбrgyalбsi stнlust. Ha lehetsйges mellÑ...zik a formalitбsokat йs a protokollt. Mindent megtesznek az oldott lйgkцr йrdekйben, hogy a tбrgyalуpartner jуl йrezze magбt; mellÑ...zik a rangokat, a hosszadalmas bemutatkozбsokat, a ceremуniбt. Ez a kÑŒlfцldiek szemйben gyakran faragatlansбgnak tÑ‹nik. Azt azonban szem elÑ...tt kell tartanunk, hogy eme viselkedйs az amerikaiak rйszйrÑ...l csupбn idÑ...megtakarнtбs йs hatйkonysбg cйljбbуl tцrtйnik.

„We are the best" A USA, mint gazdasбgi nagyhatalom meg van gyÑ...zÑ...dve arrуl, hogy az amerikai megoldбs a legjobb mindenkinek. A nemzetkцzi politikбban az USA gyakran tцlt be kцzvetнtÑ... vagy tanбcsadу szerepet. Ugyanнgy a kereskedelmi tбrgyalбsokon is meg van gyÑ...zÑ...dve arrуl, hogy a tбrgyalбs eredmйnyekйppen mindegyik fйl cйlkitÑ‹zйsei megvalуsulnak.

„Get to the point" Az amerikai ÑŒzletember nem hнve a lassÑŠ megkцzelнtйsnek, szeret azonnal a lйnyegre tцrni. A direkt, gyors cйlra tцrÑ... megkцzelнtйs йrdekйben nem prуbбljбk lбgyнtani a mondanivalуt, szeretik a dolgokat tisztбn lбtni.

„Lay your cards on the table" Az amerikai a kйrdйseire egyenes, becsÑŒletes vбlaszt vбr, persze ugyanezt nyÑŠjtja ц is cserйbe. „You tell me what you want and I'll tell you what I want. Tell me yes or tell me no"- mondja gyakran. Alkudozбsnбl mбr a legelejйn йsszerÑ‹ ajбnlatot tesz, azonban a legtцbb nйp hagy lehetÑ...sйget alkudozбsra. Ð¥ket az amerikai viszont komolytalan partnernek tekinti.

Nehezen viselik a csendet a tбrgyalуasztalnбl. Szбmukra a hosszas csцnd a gyengesйg jele is, rossz fйnyt vet arra, aki csendben marad.

Ha megszьletett az egyezmйny az amerikai a szavбt adja, йs szigorъan be is tartja. Nem vбltoztatja meg kцnnyen a vйlemйnyйt. Ez a rugalmatlansбg viszont hбtrбnyukra vбlhat nemzetkцzi tбrgyalбsoknбl.

...Angliбban

Az angolokkal mбskйnt kell tбrgyalni, mint ahogy azt mбsokkal megszoktuk. Ennek oka a mбsfйle gondolkodбsmуd, ami a kÑŠturбval, avagy a nagy mÑŠltÑŠ kereskedelmi kultÑŠrбval fÑŒgg цssze. A bizalom szelleme teljesen бthatja az egйsz angol kцzйletet. A bizalom prуbбja mбr az ajбnlati бr megtйtelekor kezdÑ...dik. Bнznak benne, hogy a partner ugy szabja meg az бrat, hogy megmarad a realitбs talajбn.

Angol vбllalatoknбl igen kis mйrtйkben йrvйnyesÑŒl az ÑŒzleti hierarchia. Nem tolerбlja, ha partnere tÑŠl gyakran hivatkozik arra, hogy a kialkudott feltйteleket a felettesйvel kell jovбhagyatania. A „Time is money" elve egyйbkйnt is arra kцtelezi Ñ...ket, hogy a tбrgyalбst rцvid, tцbbnyire elÑ...re

...

...

Download as:   txt (6.2 Kb)   pdf (84.4 Kb)   docx (11.2 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2010, 11). Business Ethics. Essays24.com. Retrieved 11, 2010, from https://www.essays24.com/essay/Business-Ethics/9532.html

"Business Ethics" Essays24.com. 11 2010. 2010. 11 2010 <https://www.essays24.com/essay/Business-Ethics/9532.html>.

"Business Ethics." Essays24.com. Essays24.com, 11 2010. Web. 11 2010. <https://www.essays24.com/essay/Business-Ethics/9532.html>.

"Business Ethics." Essays24.com. 11, 2010. Accessed 11, 2010. https://www.essays24.com/essay/Business-Ethics/9532.html.