Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Active Euthanasia

Essay by   •  October 9, 2010  •  1,082 Words (5 Pages)  •  3,585 Views

Essay Preview: Active Euthanasia

Report this essay
Page 1 of 5

Innledning

I denne oppgaven skal jeg skrive om aktiv eutanasi, eller for Ð"Ґ si det pÐ"Ґ en mer forstÐ"Ґelig mÐ"Ґte, aktiv dÐ"Ñ'dshjelp. Jeg synes dette er et veldig interessant emne, som virkelig fÐ"Ґr meg til Ð"Ґ stoppe opp Ð"Ґ tenke pÐ"Ґ hva jeg mener. BÐ"Ñ'r det bli tillatt med aktiv dÐ"Ñ'dshjelp, eller er det best sÐ"Ґnn som vi allerede har det? Jeg skal undersÐ"Ñ'ke hvilke persongrupper som er som er for aktiv dÐ"Ñ'dshjelp, og hvilke som er i mot. Senere skal jeg prÐ"Ñ've Ð"Ґ argumentere for og mot, om det er etisk riktig Ð"Ґ utfÐ"Ñ're aktiv dÐ"Ñ'dshjelp. Dette spÐ"Ñ'rsmÐ"Ґlet kan ogsÐ"Ґ vendes om. Er det etisk riktig Ð"Ґ ikke utfÐ"Ñ're aktiv dÐ"Ñ'dshjelp i enkelte tilfeller? Her skal jeg ogsÐ"Ґ prÐ"Ñ've Ð"Ґ komme med noen eksempler.

Det er ikke til Ð"Ґ legge skjul pÐ"Ґ at dette er et tema som har vÐ"¦rt veldig omdiskutert innenfor bÐ"Ґde lov og rett, og etikk og moral.

Norge har i dag et lovverk som sier at aktiv dÐ"Ñ'dshjelp er forbudt, og det er veldig delte meninger om denne loven bÐ"Ñ'r forandres.

I Nederland og Belgia, vÐ"Ґr og hÐ"Ñ'st 2002, ble det innfÐ"Ñ'rt en ny lov, der aktiv dÐ"Ñ'dshjelp ikke skulle vÐ"¦re straffbart. Nyere undersÐ"Ñ'kelser viser at et flertall i Danmark (68 prosent) sier ja til aktiv dÐ"Ñ'dshjelp, bare 20 prosent er nÐ"Ґ i mot. Noen leger mener at de hÐ"Ñ'ye prosenttallene i Danmark kan forklares med legaliseringen i Nederland og Belgia. Slik pÐ"Ґvirkning fra land til land er ikke uvanlig menes det.

Men i Norge er det fortsatt nei til denne aktiviteten, og trykket Ð"Ñ'kes for at det skal bli legalisert pÐ"Ґ "visse betingelser". SpÐ"Ñ'rsmÐ"Ґlet mange stiller seg, er om det er etisk riktig Ð"Ґ holde en person i live, sÐ"Ґ han eller hun eventuelt mÐ"Ґ leve sine siste dager i et smertehelvete eller fullstendig neddopet pÐ"Ґ medisiner? Kanskje personen til og med har tryglet familien og leger om Ð"Ґ fÐ"Ґ slippe taket. Det er blant annet i situasjoner som dette, det diskuteres heftig om man burde ha fÐ"Ґtt utfÐ"Ñ'rt aktiv dÐ"Ñ'dshjelp. Her er det snakk om en ny lov, der man bedÐ"Ñ'mmer dÐ"Ñ'dshjelp pÐ"Ґ grunnlag av hvert enkelt tilfelle.

For Ð"Ґ fÐ"Ґ et bedre begrep om hva aktiv dÐ"Ñ'dshjelp virkelig er, tenkte jeg at jeg skulle prÐ"Ñ've Ð"Ґ definere ulike typer av dÐ"Ñ'dshjelp.

Aktiv dÐ"Ñ'dshjelp

Eutanasi er et gresk ord: eu = god og tanasi = dÐ"Ñ'd

Begrepet "aktiv eutanasi" er bedre kjent som "aktiv dÐ"Ñ'dshjelp" eller "barmhjertighetsdrap".

Det gÐ"Ґr ut pÐ"Ґ at en lege, etter den sykes Ð"Ñ'nske, gir medikamenter i den hensikt Ð"Ґ avslutte den sykes liv. Han kan for eksempel gjÐ"Ñ're dette ved Ð"Ґ gi personen en dÐ"Ñ'delig injeksjon.

Aktiv dÐ"Ñ'dshjelp er forbudt i Norge.

Passiv dÐ"Ñ'dshjelp

Passiv dÐ"Ñ'dshjelp innebÐ"¦rer at eventuelle maskiner som holder en person "kunstig i live", blir koblet fra. En pasient kan ogsÐ"Ґ velge bort en behandling som ville holdt han i live kanskje noen mÐ"Ґneder til. Her er det ofte snakk om unnlate Ð"Ґ gi antibiotika, andre medikamenter eller sondenÐ"¦ring som holder pasienten i live.

I Norge forekommer passiv dÐ"Ñ'dshjelp etter veloverveide samtaler med pasient, lege og pÐ"ҐrÐ"Ñ'rende.

Indirekte dÐ"Ñ'dshjelp

Det innebÐ"¦rer at legen gjÐ"Ñ'r sitt ytterste for at dÐ"Ñ'ende ikke skal lide unÐ"Ñ'dig de siste dagene eller timene i livet. Det aksepteres at medikamentene noen ganger kan bidra til Ð"Ґ forkorte pasientens liv med minutter, timer eller dager. Det er viktig Ð"Ґ pÐ"Ґpeke at hensikten er ikke Ð"Ґ forkorte livet, men Ð"Ґ lindre.

Indirekte dÐ"Ñ'dshjelp er lovlig og ufÐ"Ñ'res i Norge.

Her ser man altsÐ"Ґ en tydelig forskjell mellom de forskjellige typer dÐ"Ñ'dshjelp.

Meningen til aktiv dÐ"Ñ'dshjelp er, til forskjell fra de andre typer dÐ"Ñ'dshjelp,

...

...

Download as:   txt (6.9 Kb)   pdf (88.4 Kb)   docx (11.2 Kb)  
Continue for 4 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2010, 10). Active Euthanasia. Essays24.com. Retrieved 10, 2010, from https://www.essays24.com/essay/Active-Euthanasia/3824.html

"Active Euthanasia" Essays24.com. 10 2010. 2010. 10 2010 <https://www.essays24.com/essay/Active-Euthanasia/3824.html>.

"Active Euthanasia." Essays24.com. Essays24.com, 10 2010. Web. 10 2010. <https://www.essays24.com/essay/Active-Euthanasia/3824.html>.

"Active Euthanasia." Essays24.com. 10, 2010. Accessed 10, 2010. https://www.essays24.com/essay/Active-Euthanasia/3824.html.