Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Angels And Demons Dutch

Essay by   •  November 21, 2010  •  924 Words (4 Pages)  •  2,139 Views

Essay Preview: Angels And Demons Dutch

Report this essay
Page 1 of 4

§5 Samenvatting:

Professor Robert Langdon wordt naar CERN gehaald om een mysterieus symbool op de borst van een vermoorde wetenschapper uit te leggen. Langdon ziet dat het een Illuminati symbool is, de Illuminati is een organisatie van wetenschappers, en willen wraak omdat de kerk tegen hen en de wetenschap is/ was, maar Langdon dacht dat die allang niet meer bestonden. Dan blijkt dat er ook nog antimaterie uit het lab van Vettra is gestolen, En dat kan voor 2 doelen gebruikt worden; als de sterkste energie bron ooit, of als de sterkste bom ooit( ј gram is een explosie van 800 meter diameter). Ze komen erachter dat de Illuminatie de bom onder Vaticaanstad heeft verstopt tijdens het conclaaf, en 4 kardinalen heeft ontvoerd. Langdon moet samen met Vittoria, de dochter van Leonardo Vettra, in de stad Rome op zoek naar de kardinalen. De eerste kardinaal die ze vinden is helaas al dood en heeft het brandmerk Earth, een van de vier elementen van de Illuminatti. Ze zien dat er een standbeeld van Bernini in de kerk staat en de engel daarin wijst naar het Sint- Pietersplein. Ze haasten zich daar naartoe, maar zijn al te laat. De kardinaal licht op het plein en heeft doorboorde longen (wat met Lucht te maken heeft) en hij heeft een brandmerk Air op zijn borst. Daarna heeft zowat de hele wereldpers zich op het plein verzameld en 200.000 inwoners van Rome en toeristen. Ze weten dat de bom in Vaticaanstad ligt, maar ze gaan niet weg (zulke mensen heten ramptoeristen, die zich niets aantrekken van iemand anders leed of hun eigen veiligheid). Robert en Vittoria zien een aanwijzing op het plein en gaan naar een kerk ergens in het midden van Rome. Ze worden net als in de vorige gevallen bijgestaan door commandant Ollivetti voor de veiligheid. Als ze bij de kerk aankomen hangt de Kardinaal op een verschrikkelijke manier boven een vuur en heeft hij het brandmerk Fire op zijn borst. Dan blijkt dat de Assasijn er nog steeds is. Hij schiet Ollivetti dood en ontvoerd Vittoria. Daarna sluit hij Langdon op onder een zware sarcofaag. Ondertussen is de kardinaal al aan het vuur overleden. Later wordt Langdon gered door de brandweer. Hij vindt in een standbeeld van Bernini een aanwijzing naar een fontein. Ondertussen stopt de Camerlengo het conclaaf en brengt de kardinalen in veiligheid, maar de klok tikt door en de Assasijn moet snel opgepakt worden om informatie te krijgen. Langdon gaat naar de fontein toe en wacht tot de Assasijn komt, en die dumpt de kardinaal in het water. Langdon vecht met hem maar hij ontkomt. Ondertussen is de kardinaal al lang verzopen en heeft hij het gebruikelijke brand merk (Water). In de fontein ziet Langdon een aanwijzing en gaat zo snel hij kan naar een gebouw in Rome waar de Illuminatie zouden moeten zitten. Hij vindt de Assasijn en Vittoria. De Assasijn vecht terug, maar valt van het balkon. Kohler is naar Vaticaanstad toe gekomen om heel geheimzinnig raad te geven. Hij gaat naar de Camerlengo maar als de Zwitserse garde binnenkomt zien ze dat de Camerlengo is gebrandmerkt en schieten Kohler dood, maar voordat hij sterft geeft hij een apparaatje aan Langdon. De Camerlengo zegt daarna dat God tot hem heeft gesproken en gaat een tombe onder de st. Pieterskerk in en vind daar de antimaterie. Samen met Langdon gaat hij in een helikopter 3 kilometer de lucht in en laat daar de Antimaterie ontploffen. De Camerlengo springt naar beneden en land ongeschonden op de st. Pieterskerk, maar Langdon land in het water maar overleeft het. Hij gaat naar Vaticaanstad toe en laat de video beelden van Kohler zien. Hier is te zien dat de Illuminati

...

...

Download as:   txt (5.4 Kb)   pdf (80.7 Kb)   docx (10.5 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on Essays24.com